Δωρεάν Παροχές
Δορυφορική Τηλεόραση Τηλέφωνο
Δωρεάν Internet Θέρμανση
Κλιματισμός Αντιαλεργικά Στρώματα «Coco-Mat»
Θυρίδα ασφαλείας